Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"discussion reflects" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyskusja odzwierciedla
  1. discussion rzeczownik + reflect czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The discussions reflect a growing sense that the reconstruction of Iraq will require a new international alliance.