Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"discussion indicates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyskusja wskazuje
  1. discussion rzeczownik + indicate czasownik
    Luźna kolokacja

    The discussion above has indicated the most important observations that help in assigning the electronic spectra of transition metal complexes.