BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"discourage participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie pochwalaj udziału
  1. discourage czasownik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The higher costs, in turn, further discourage participation.

powered by  eTutor logo