"dire picture" — Słownik kolokacji angielskich

dire picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tragiczny obraz
  1. dire przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    George painted a dire picture of another round of Reconstruction to be forced upon Georgia if the northern advisors had their way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo