"differential form" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "differential form" po angielsku — Słownik polsko-angielski

differential form

rzeczownik
  1. forma różniczkowa (rodzaj funkcji)

"differential form" — Słownik kolokacji angielskich

differential form kolokacja
  1. differential przymiotnik + form rzeczownik = forma różniczkowa (rodzaj funkcji)
    Zwykła kolokacja

    The Lie derivative can also be defined on differential forms.

    Podobne kolokacje: