"different woman" — Słownik kolokacji angielskich

different woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inna kobieta
  1. different przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was married to 3 different women but only had children with 2 of them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo