ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dialect word" — Słownik kolokacji angielskich

dialect word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dialektalne słowo
  1. dialect rzeczownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Despite being considered a dialect word, and somewhat archaic, writers have periodically turned to it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo