ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"development league" — Słownik kolokacji angielskich

development league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga rozwoju
  1. development rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I would go back to Europe before I went to a development league.

powered by  eTutor logo