"destructive way" — Słownik kolokacji angielskich

destructive way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): destrukcyjny sposób
  1. destructive przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Hadley realizes her destructive ways after she is caught by Sam.

    Podobne kolokacje: