"destroy Israel" — Słownik kolokacji angielskich

destroy Israel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniszcz Izrael
  1. destroy czasownik + Israel rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And an increasing number believe that he once more has his sights fixed on destroying Israel.

    Podobne kolokacje: