BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"despite demands" — Słownik kolokacji angielskich

despite demands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomimo żądań
  1. despite przyimek + demand rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Despite demand for the Beaver, the company soon went out of business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo