"design the store" — Słownik kolokacji angielskich

design the store kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektuj sklep
  1. design czasownik + store rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Q. Is it possible to design stores and still be taken seriously?

    Podobne kolokacje: