BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"design stamps" — Słownik kolokacji angielskich

design stamps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczki projektowe
  1. design czasownik + stamp rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She began designing stamps later in her career.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo