"design scheme" — Słownik kolokacji angielskich

design scheme kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plan projektowy
  1. design rzeczownik + scheme rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Glass and garden spaces are integrated into the design scheme.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo