"design refinement" — Słownik kolokacji angielskich

design refinement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytworność projektowa
  1. design rzeczownik + refinement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She had only a few days for any last design refinements before she began working with real plants in quantity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo