"design quality" — Słownik kolokacji angielskich

design quality kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakość projektowa
  1. design rzeczownik + quality rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This has to be achieved without adversely affecting design quality, a task that can prove quite challenging.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo