"design manager" — Słownik kolokacji angielskich

design manager kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kierownik projektowy
  1. design rzeczownik + manager rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was the design manager for the 307, 308, 508 and EX1 Concept.

    Podobne kolokacje: