"manager" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

manager rzeczownik

rzeczownik + manager
Kolokacji: 266
campaign manager • fund manager • project manager • business manager • money manager • portfolio manager • office manager • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 83
2. fund manager = osoba zarządzająca funduszami organizacji finansowej fund manager
4. business manager = dyrektor handlowy, kierownik przedsiębiorstwa business manager
5. money manager = menedżer zarządzający aktywami money manager
10. city manager = administrator wyznaczony przez radę miejską city manager
14. district manager = regionalny dyrektor sprzedaży district manager
17. product manager = kierownik produktu, menadżer produktu product manager
18. operations manager = kierownik zespołu eksploatacji komputera operations manager
23. branch manager = dyrektor oddziału, dyrektor filii branch manager
25. plant manager = kierownik fabryki plant manager
27. property manager = zarządca nieruchomości property manager
30. restaurant manager = zarządca restauracji restaurant manager
34. company manager = dyrektor firmy company manager
35. service manager = kierownik działu obsługi klientów, kierownik działu serwisu service manager
38. brand manager = dyrektor marki, menadżer marki, menedżer marki, kierownik marki brand manager
39. caretaker manager = kierownik tymczasowy caretaker manager
40. deputy manager = zastępca kierownika deputy manager
41. town manager = kierownik miasta town manager
42. asset manager = kierownik atutu asset manager
43. case manager = psychiatra prowadzący, psycholog prowadzący case manager
47. tour manager = kierownik wycieczki tour manager
49. estate manager = administrator nieruchomości ziemskiej estate manager
51. purchasing manager = kierownik działu zaopatrzenia purchasing manager
52. road manager = organizator trasy koncertowej road manager
55. merchandise manager = handlować kierownik merchandise manager
56. hedge fund manager = zarządca funduszu hedgingowego hedge fund manager
57. England manager = Anglia kierownik England manager
58. department manager = kierownik działu department manager
59. farm manager = kierownik gospodarski farm manager
60. floor manager = kierownik planu (w telewizji) floor manager
62. research manager = kierownik badawczy research manager
63. file manager = menedżer plików file manager
66. band manager = kierownik zespołu band manager
68. talent manager = kierownik talentu talent manager
69. field manager = kierownik pola field manager
70. night manager = kierownik nocny night manager
71. site manager = kierownik budowy site manager
72. baseball manager = kierownik baseballu baseball manager
74. county manager = kierownik hrabstwa county manager
77. window manager = menadżer okien window manager
78. land manager = kierownik rolny land manager
79. group manager = kierownik grupowy group manager
80. bar manager = zarządca baru bar manager
81. information manager = kierownik informacji information manager
82. area manager = kierownik regionalny (pracownik firmy odpowiedzialny za dany rejon) area manager
83. rookie manager = kierownik nowy rookie manager
manager + rzeczownik
Kolokacji: 14
Manager Bobby Valentine • Fund manager Fidelity • Manager Willie Randolph • Manager Dallas Green • General Manager Steve Phillips • ...
manager + czasownik
Kolokacji: 148
manager tells • manager says • manager takes • manager makes • manager uses • manager wants • manager calls • manager tries • ...
czasownik + manager
Kolokacji: 83
appoint manager • name manager • retire as a manager • resign as manager • make manager • appoint as manager • hire a manager • ...
przymiotnik + manager
Kolokacji: 147
general manager • assistant manager • senior manager • top manager • regional manager • corporate manager • interim manager • ...
przyimek + manager
Kolokacji: 18
among managers • by managers • with one's manager • between managers • for managers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.