"design machines" — Słownik kolokacji angielskich

design machines kolokacja
Popularniejsza odmiana: machine designed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maszyny projektowe
  1. design czasownik + machine rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Her body was a machine designed to combat the cold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo