"machine designed" — Słownik kolokacji angielskich

machine designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maszyna zaprojektowała
  1. design czasownik + machine rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her body was a machine designed to combat the cold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo