"design housing" — Słownik kolokacji angielskich

design housing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt mieszkaniowy
  1. design czasownik + housing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The task was to design social housing for 30 sites in 27 Romanian cities, with a total design area of 180,300sqm.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo