"design enhancement" — Słownik kolokacji angielskich

design enhancement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uwydatnienie projektowe
  1. design rzeczownik + enhancement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Four design enhancements, all forwardly inclusive and backwardly compatible, are:

    Podobne kolokacje: