"design curator" — Słownik kolokacji angielskich

design curator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kustosz projektowy
  1. design rzeczownik + curator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Djinn chair "still looks futuristic," said Christopher Mount, a design curator at the Museum of Modern Art.

    Podobne kolokacje: