"design complexity" — Słownik kolokacji angielskich

design complexity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawiłość projektowa
  1. design rzeczownik + complexity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some such logic families use static techniques to minimize design complexity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo