"design a plan" — Słownik kolokacji angielskich

design a plan kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektuj plan
  1. design czasownik + plan rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When my dad built, you could design a more open plan.

    Podobne kolokacje:

podobne do "design a plan" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "design a plan" po angielsku

rzeczownik
planning and design company , planning and design firm = biuro projektowe (firma zajmująca się sporządzaniem projektów, np. budowlanych)

powered by  eTutor logo