BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"design a class" — Słownik kolokacji angielskich

design a class kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz klasę
  1. design czasownik + class rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Despite his abilities and track record, he was never presented the opportunity to design a class of entirely-new locomotives that were produced in any numbers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo