"describe one's use" — Słownik kolokacji angielskich

describe one's use kolokacja
Popularniejsza odmiana: describe the use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opisywać czyjś wykorzystanie
  1. describe czasownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In a 1999 interview, Rose described the use of song at the women's meetings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo