"describe one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opisywać czyjś odpowiedź
  1. describe czasownik + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Perhaps it was better to describe her response as a purr.

powered by  eTutor logo