PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"descent stage" — Słownik kolokacji angielskich

descent stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zejście etap
  1. descent rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It consisted of a descent stage and an ascent stage.

    Podobne kolokacje: