"derive from the word" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wywódź się od słowa
  1. derive czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was derived from the Greek word for small and part.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo