BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"demonstrate through" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprezentuj całkowicie
  1. demonstrate czasownik + through przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Data results demonstrate the power of job creation through open source software.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo