"demonstrate a response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprezentuj odpowiedź
  1. demonstrate czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Drustan was clearly not demonstrating a levelheaded response toward the lass.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo