"delightful way" — Słownik kolokacji angielskich

delightful way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachwycająca droga
  1. delightful przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, there are few more delightful ways to get to know someone than while playing with a cat or walking a dog.

    Podobne kolokacje: