"delicious way" — Słownik kolokacji angielskich

delicious way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pyszna droga
  1. delicious przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I have thought of several delicious ways to make you tell me.

    Podobne kolokacje: