Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"deeply personal" — Słownik kolokacji angielskich

deeply personal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głęboko osobisty
  1. deeply przysłówek + personal przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    For Marcel, then, making the film was a deeply personal experience.