Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"deeply interested" — Słownik kolokacji angielskich

deeply interested kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głęboko zainteresowany
  1. deeply przysłówek + interested przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    She's deeply interested in people whose lives are quite unlike hers.