"dedicate to news" — Słownik kolokacji angielskich

dedicate to news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poświęcać aby wiadomości
  1. dedicate czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 2006, Münter started a section on her racing website dedicated to environmental news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo