ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deal to buy" — Słownik kolokacji angielskich

deal to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa kupić
  1. buy czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Indian cabinet approved the deal to buy the trainer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo