"deal of pain" — Słownik kolokacji angielskich

deal of pain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa bólu
  1. pain rzeczownik + deal rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She was a woman, still young, yet with a great deal of pain and wisdom in her eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo