"deal exists" — Słownik kolokacji angielskich

deal exists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa istnieje
  1. deal rzeczownik + exist czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Moreover, a great deal of good will for him still exists.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo