BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"daughter of Dr." — Słownik kolokacji angielskich

daughter of Dr. kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): córka dr.
  1. Dr. rzeczownik + daughter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was born on 26 December 1887, in Marienburg (today Feldioara), the daughter of Dr. med.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo