"dangerous beach" — Słownik kolokacji angielskich

dangerous beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niebezpieczna plaża
  1. dangerous przymiotnik + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    South African authorities have indefinitely shut down the world's most dangerous beach for shark attacks.

    Podobne kolokacje: