"dance project" — Słownik kolokacji angielskich

dance project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt taneczny
  1. dance rzeczownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Holzer's first dance project was in 1985, "Holzer Duet .

    Podobne kolokacje: