"dance away" — Słownik kolokacji angielskich

dance away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taniec daleko
  1. dance czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    There is one down side to dancing the night away.

    Podobne kolokacje: