BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"dance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dance czasownik

dance + rzeczownik
Kolokacji: 29
dance the dance • dance one's way • dance music • dance the role • dance a jig • ...
czasownik + dance
Kolokacji: 10
begin dancing • start dancing • begin to dance • want to dance • ask to dance • ...
dance + przyimek
Kolokacji: 46
dance with • dance around • dance across • dance up • dance before • ...
dance + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 43
dance together • dance away • dance well • dance about • dance wildly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
2. dance away = taniec daleko dance away
  • There is one down side to dancing the night away.
  • After the performance, students head to the dining hall to dance the night away.
  • "Their kids are in bed, and they come to dance the morning away."
  • They're much better off dancing the night away under the stars with a friend or two.
  • I could take care of getting the machine myself while they danced the night away.
  • But that didn't keep him from dancing the night away.
  • So come on everyone gather up a party and dance the night away.
  • They boys then dance the night away in the club.
  • Do you like to dance the night away or shall we take a drive in the country?
  • Then she danced away to the far side of the room.
3. dance well = taniec dobrze dance well
4. dance about = taniec około dance about

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.