"człowiek sukcesu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "człowiek sukcesu" po polsku — Słownik angielsko-polski

człowiek sukcesu

rzeczownik
 1. success ****
  • człowiek sukcesu, strzał w dziesiątkę, wielki sukces
   She was surely right that Andy would be a success at the business. (Ona miała całkowitą rację, że Andy okaże się człowiek sukcesu w biznesie.)
   The film turned out to be a success. (Film okazał się strzałem w dziesiątkę.)
 2. achiever
  • człowiek sukcesu, osoba nastawiona na sukces
   She is a real achiever, as she built her company from scratch. (Ona jest prawdziwym człowiekiem sukcesu, bo zbudowała swoją firmę od podstaw.)
idiom
 1. high achiever  

"człowiek sukcesu" — Słownik kolokacji angielskich

high achiever kolokacja
 1. high przymiotnik + achiever rzeczownik = człowiek sukcesu
  Zwykła kolokacja

  If only high achievers take them, average scores mean one thing.

  Podobne kolokacje:
high flier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): człowiek sukcesu
 1. high przymiotnik + flier rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Before that, publishing and broadcast companies had been among the high fliers of the bull market.

  Podobne kolokacje: