"cute picture" — Słownik kolokacji angielskich

cute picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ckliwy obraz
  1. cute przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Instead of the cute picture, she saw a lens.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo