"cut money" — Słownik kolokacji angielskich

cut money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cięcie pieniądze
  1. cut czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    From 1980 to 1987, he recalled, the Senate regularly cut money for environmental protection.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo