ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cut away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cut away" po angielsku

phrasal verb
  1. odciąć coś, odcinać coś (np. suche pędy)
    The gardener was cutting the withered leaves away. (Ogrodnik odcinał zwiędłe liście.)

"cut away" — Słownik kolokacji angielskich

cut away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odetnij
  1. cut czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Americans have worked hard for these benefits and they should not be cut or taken away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo