"curse word" — Słownik kolokacji angielskich

curse word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo przekleństwa
  1. curse rzeczownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "See if you can make it through the next fourteen days without a single curse word?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo